RSS

wanita-wanita sufi- amat al-jalil

Amat Al-Jalil adalah seorang wali dan wanita Arab yang salih. Abu Bakar ibn ‘Abid menulis tentangnya:

Aku pernah membaca, dalam kitab milik Muhammad ibn Husayn, sebuah cacatan dalam tulisan tangannya sendiri di mana ia dikutip dari Halim ibn Ja’afar yang kemudiannya dikutip daripada Musammi’ ibn ‘Ashim yang mengatakan, “sekelompok syaikh Sufi berbeza pendapat tentang ehwal makna kewalian(walayat). Seorang di antara mereka berkata, ‘Apabila seseorang mencapai kedudukan kewalian, maka dia boleh memperolehi apa yang diinginkannya, sama ada yang bersifat rohani atau duniawi.’ Mereka yang lain berkata, ‘Para wali tidak pernah berbuat dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan sama sekali tidak berusaha meraih apa yang diinginkan untuk dunia. Justeru, kerinduannya akan hal itu memungkinkan terwujudnya di hadapannya.’ Mereka yang lain memberikan komen, ‘Seorang wali adalah orang yang- bila tidak dipenuhi hak- haknya kelak di Hari Kiamat- tidak akan mengemukakankeberatan apa pun.’

Perbincangan mereka terus berlangsung demikian sampai akhirnya semua syaikh itu menangguhkannya dan sepakat mengunjungi seorang wanita di kabilah Bani ‘Adi yang bernama Amat Al-Jalil, puteri ‘Amr ‘Adawiyah, yang memiliki keunikan pada zamannya dalam perjuangan kerohanian(mujahadah). Ketika tiba di rumahnya, mereka mengetuk pintu dan memohon izin. Sesudah dipersilakan masuk, mereka menyatakan perbezaan pendapat mereka dan menceritakan bahawa semuanya terlibat dalam perdebatan sengit. Kemudian amat menegaskan, ‘Segenap maktu seorang wali adalah sedemikian rupa sehingga dia begitu asyik dan sibuk dengan Allah dan sama sekali tidak merasa terganggu oleh dunia ini. Jadi,seorang wali tidak mempunyai keperluan dan tidak memerlukan apa pun.’ Sambil mengadap kepada Kilab, Amat kemudian berkata, ‘jika ada seseorang mengatakan kepadamu bahawa seorang wali Allah pernah mencurahkan perhatiannya kepada segala sesuatu selain Allah, janganlah engkau percaya kepadanya.”

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment