RSS

Mengenal pasti gangguan jin dan cara mengubatinya… 1
KERTAS KERJA:
Mengenal pasti gangguan jin dan cara mengubatinya… 1. (mukadimah kepada pengenalan jin)

Alam Jin

1.     Beriman kepada alam ghaib.

Beriman kepada alam ghaib adalah salah satu dari asas akidah Islam, bahkan ianya merupakan sifat yang pertama dan utama yang dimiliki oleh Allah swt. Sebagaimana firmannya yang ditujukan kepada hamba-hambanya yang bertaqwa yang berbunyi:

“Allah sahaja yang mengetahui maksudnya. Kitab al-Qur’an yang tiada keraguan padanya dan ianya merupakan petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. Iaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”               
                                                                                                             (Surah al-Baqarah: ayat 1-3)

Justeru itu, bagi setiap orang muslim, mereka wajib beriman kepada yang ghaib tanpa sedikit pun rasa ragu dan was-was. Dalam perkara ini Ibnu Mas’ud mengatakan: “Yang dimaksudkan dengan perkara ghaib itu ialah segala apa sahaja yang ghaib dari kita dan perkara itu telah diberitahu oleh Allah swt dan RasulNya.”

Begitu juga dengan jin. Jin termasuk antara makhluk ghaib yang kita patut beriman atas kewujudan mereka, tetapi bukan dengan memuja atau menjadi pengikut mereka. Hal ini kerana terdapat banyak dalil daripada al-Qur’an dan hadis Nabi saw yang menerangkan tentang kewujudan mereka. Dalil-dalil tentang kewujudan mereka akan dibahaskan dalam kerts kerja yang lain.

2.     Yang nampak dan yang tersembunyi

Jin adalah nama jenis, bentuk tunggalnya ialah ‘jinny’ yang bererti yang tersembunyi atau yang tertutup atau yang tidak terlihat. Hal itulah yang memungkinkan kita untuk mengaitkannya dengan sifat umum ‘alam yang tersembunyi’, meskipun aqidah Islam memaksudkannya dengan makhluk-makhluk yang berakal, berkehendak, sedar dan mempunyai kewajipan, berjasad halus, dan hidup bersama-sama dengan kita di dunia ini.
Walaupun jin itu tidak dapat dilihat atau tersembunyi dari penglihatan atau pancaindera kita, maka bukanlah bererti makhluk itu tidak wujud. Hal ini kerana ramai umat manusia yang tidak mempercayai kewujudan mereka dan seolah-olah mereka ini tidak beriman sepenuhnya kepada Allah swt. Hal ini jelas telah dinyatakan dalam ayat al-Qur’an di atas dan tiada satu pun yang dapat menafikan kewujudan jin ini melainkan mereka ini tidak beriman dan tidak lain mereka inilah tergolong antara musuh Islam.

Malah ada pula yang begitu taksub dengan golongan jin ini sehingga mereka sanggup menyembah dan memuja mereka seperti mereka (jin) pula yang paling berkuasa di muka bumi ini sedang ada yang lebih berkuasa. Oleh itu, di dalam kertas kerja ini bukanlah bertujuan untuk kita mempelajari bagaimana untuk memuja jin, tetapi sebaliknya untuk kita belajar bagaimana untuk mengenali sifat-sifat jin dan untuk mengetahui betapa bahaya jika kita berurusan dengan jin. Selain itu, dalam kertas kerja ini juga lebih menekankan bagaimana untuk mengenal pasti jenis gangguan jin dan cara untuk mengubati mengikut cara perubatan Islam yang telah digariskan oleh syarak. Sebagai umat Islam, kita sepatutnya merujuk kepada yang lebih pakar dan arif dalam Islam sebelum melakukan sesuatu perkara yang memusykilkan untuk kita lakukan agar kita terhindar dari melakukan perkara yang dilarang. InsyaAllah, apa yang akan dimuatkan dalam kertas kerja ini semuanya berpandukan syarak.

3.     Makna jin dalam bahasa arab.

Dari segi bahasa al-Jin adalah lawan kata kepada al-Ins (manusia). Disebut-sebut jika dikatakan ‘anastu asy-syaa’ bererti ‘saya melihat sesuatu’. Allah swt berfirman:

“Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan, dan dia berangkat dengan keluarganya,  lalu dilihatnya api dilereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, ‘Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api (anastu naran)’”

Kosa kata dalam bahasa arab terdiri daripada perkatan Jim dan Nun, dengan pelbagai bentuknya. Memiliki pengertian benda atau makhluk yang tersembunyi.

4.     Awal penciptaan jin dan dalil-dalil tentang kewujudannya.

Allah swt menciptakan jin lebih awal dari manusia iaitu dengan selisih waktu yang sangat lama dan panjang apabila dikiaskan oelh jin dan manusia itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah swt:

“Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam dan diberi bentuk. Dan Kami telah menciptakan Jin, sebelum itu dari api yang sangat panas.”

Kalimat ‘sebelum itu’ dalam ayat tersebut menunjukkan waktu yang sangat lama yang menunjukkan usia jin menghuni muka bumi ini sebelum manusia. Diriwayatkan dari Utsman menerangkan: “Allah swt menciptakan anak cucu jin 2000 tahun sebelum menciptakan Adam as.” Ada pendapat yang mengatakan bahawa selisih waktu penciptaan di antara jin dan manusia itu hanyalah 40 tahun. Namun riwayat tersesebut diragui kesahihannya kerana terdapat beberapa perkara yang diragui pada riwayat selepas Utsman iaitu Ibn Basyar.
Dalil lain yang membuktikan kewujudan mereka ialah Allah swt berfirman:

“Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat ‘Sujudlah kamu kepada Adam’. Maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia dan golongan jin, dia lalu menderhakai perintah Tuhannya..”

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah.”

“Wahai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan ayat-ayat-Ku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuan dengan hari ini?”

Tersapat banyak lagi dalil-dalil yang membuktikan tentang kewujudan jin ini. Mengingkari kewujudan mereka adalah perkara yang tidak berasa kerana ciri-ciri mereka ini telah diberitahu oleh Allah swt melalui firmannya di dalam al-Qur’an.

5.     Bahan asal penciptaan Jin.
Allah swt berfirman:

“Dan Kami telah menciptakan Jaan (Jin), sebelum itu dengan api yang sangat panas (nar as-samum).”

“Dia menciptakan Jaan (Jin) dari nyala api (maarij).”

“Malaikat diciptakan dari cahaya, dan Jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan kepada kalian.”

Dengan yang demikian, sama ada al-Qur’an mahupun as-Sunnah yang suci telah menegaskan tentang bahan asal penciptaan jin iaitu dari api.  Sekalipun berbeza sebutan iaitu ‘nyala api’ dan ‘api yang sangat panas’.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

  0 comments:

  Post a Comment